Contact June

Contact me / Kontak my

Phone Number

June Botha: +2782 620 9666

Send us a Message / Stuur ons 'n boodskap

Please enter your name.
Please enter a message.

Why Would You Want To Read My Books?

 • I write according to feeling
 • My words and stories are creative
 • I turn a gloomy atmosphere into a picturesque environment.
 • The reader identifies himself/herself in my stories
 • And most of all, my stories include spontaneity and excitement
 • Both Lodene and Sebastian the Lion Cub are educational books

Waarom sou jy my boeke wou lees?

 • Ek skryf volgens gevoel.
 • My woorde is skeppend.
 • Ek verander 'n somber atmosfeer in 'n skilderagtige omgewing.
 • Die leser vereenselwig hom/haar in my verhale.
 • En bowenal, my verhale sluit spontaniteit en opgewektheid in
 • Beide Lodene en Sebastian die Leeuwelpie is opvoedkundige boeke
Public Speaker